Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Δ211 - Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης
Προστέθηκε 07/10/2021 10:55:39

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Φυσικό πρόσωπο και θέλω να κάνω έναρξη ή μεταβολή Μη Φυσικό πρόσωπο (νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) και θέλω να κάνω έναρξη ή μεταβολή Υπό ίδρυση επιχείρηση και θέλω να κάνω έναρξη ή μεταβολή ή διακοπή Φυσικό ή Μη Φυσικό πρόσωπο και θέλω να κάνω διακοπή

Οριστικό κείμενο ΣΕΣ (ΕΕ) ΗΒ
Προστέθηκε 06/07/2021 15:12:36

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ