Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση:

Φυσικό πρόσωπο που θέλει να δηλώσει ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση/υπεκμίσθωση ακινήτων, προκειμένου να μην συνυπολογισθούν στο εισόδημά του, βάσει των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 39 του ν.4172/13

Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ