Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017
Έλλειμμα 4,2 δις και πρωτογενές πλεόνασμα 1,97 δις σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο ...
Εγκ. 4495/2018: Οδηγίες για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής ...

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 79Α του ν. 4412/2016 (Α147) στις διαδικασίες σύναψης ...

Der Freitag: Οι επιπτώσεις της πολιτικής λιτότητας είναι σαν να πέρασε η Ελλάδα από πόλεμο

Η γερμανική εβδομαδιαία εφημερίδας Der Freitag κάνει μια αναλυτική αναφορά στην κατάσταση στην ...

Δελτία Τύπου

Περισσότερα