ΠΟΛ. 1211/2018: Οδηγίες για την εκπρόθεσμη υποβολή της κατάστασης συμφωνητικών λόγω βλάβης του Ο.Π.Σ. ΤaxisNet
Μη επιβολή των προβλεπόμενων προστίμων στο πλαίσιο τήρησης των αρχών της χρηστής διοίκησης που διέπουν τη λειτουργία των υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
ΠΟΛ. 1212/2018: Περιοχές που διενεργήθηκε καταπολέμηση του δάκου της ελιάς

Καταπολέμηση του δάκου της ελιάς για το ελαιοκομικό έτος 2018-2019.

Εκτέλεση Κρατικού Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2018 (προσωρινά στοιχεία)

Πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 1.650 εκατ. € .

Δελτία Τύπου

Περισσότερα