Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Πολιτική Προστασίας

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων Forin.gr

Η προστασία των προσωπικών σας Δεδομένων είναι σημαντική για εμάς.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής «Πολιτική») αφορά την επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων από την «FORIN Σταματόπουλος ΙΚΕ», και διακριτικό τίτλο: «Forin.gr» (στο εξής «Forin.gr» ή «εμείς» ή «μας»), με έδρα την οδό Σόλωνος 71, Τ.Κ. 10679, Αθήνα, τηλ. 210/3387566 , e-mail: support@forin.gr, website: www.forin.gr, λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τον δικτυακό της τόπο.

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει, επίσης, τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Για οποιαδήποτε απορία σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας της Εταιρείας.

1. Λίγα λόγια για το «Forin.gr».

Το Forin.gr αποτελεί τη διαδικτυακή πύλη της εταιρείας «FORIN ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ». Η ιστοσελίδα μας στοχεύει στην πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης και πληροφόρησης στο τομέα του φορολογικού δικαίου καθώς και στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και μελετών που συμβάλουν στην αντικειμενική ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας, στην παρακολούθηση των μεταβολών της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των ακολουθούμενων βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμοσμένη φορολογία. Η ιστοσελίδα μας λειτουργεί κατά επιμέρους τμήματα είτε ελεύθερα προς τον εγγεγραμμένο ή μη χρήστη είτε συνδρομητικά. Στο πλαίσιο της ιστοσελίδας υπάρχει επίσης η δυνατότητα παραγγελίας των προϊόντων μας (βιβλίων ή υπηρεσιών) μέσω του ειδικά διαμορφωμένου ηλεκτρονικού μας καταστήματος (e-shop).

 

2. Τι είναι τα προσωπικά Δεδομένα;

Ο όρος «προσωπικά Δεδομένα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα» ή «Δεδομένα».

3. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων;

Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

4. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε;

Φροντίζουμε να συλλέγουμε μόνο τα απολύτως απαραίτητα Δεδομένα σας, τα οποία είναι κατάλληλα και σαφή για τον σκοπό που προορίζονται.

Συγκεκριμένα, συλλέγουμε:

Τα απαραίτητα στοιχεία για να γίνει η εγγραφή μέλους της ιστοσελίδας μας είναι:

 • όνομα, επώνυμο
 • email
 • κωδικός χρήστη

Για να γίνει η παραγγελία προϊόντος ή υπηρεσίας από το e-shop μας από εγγεγραμμένο χρήστη:

 • διεύθυνση τιμολόγησης, διεύθυνση παράδοσης της παραγγελίας (εφόσον διαφέρει από τη διεύθυνση τιμολόγησης) και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο)
 • ΑΦΜ, ΔΟΥ, επάγγελμα (σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου)

Ανάλογα με τις εφαρμογές τις οποίες χρησιμοποιείτε στην ιστοσελίδα μας δύνασθε να καταχωρήσετε επιπλέον:

 • avatar/φωτογραφία
 • επάγγελμα
 • στοιχεία για το βιογραφικό σας
 • περιεχόμενο που δημιουργείτε ο ίδιος και αποθηκεύετε στις εφαρμογές μας (User Content)

Για τα Δεδομένα που συλλέγονται από τα Cookies παρακαλώ δείτε την Πολιτική Cookies εδώ.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση που επιθυμείτε να ολοκληρώσετε την παραγγελία σας με τη χρήση χρεωστική/πιστωτικής κάρτας, το Forin.gr δεν διατηρεί τους αριθμούς των εν λόγω καρτών που καταχωρείτε στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της VIVAPAYMENTS ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Α.Ε., για την οποίο το Forin.gr δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη. Κατά την ολοκλήρωση της πληρωμής διαβιβάζονται αυτόματα στη ως άνω εταιρεία το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο και το email του χρήστη.

5. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας πραγματοποιείται είτε από το προσωπικό τoυ Forin.gr, είτε μέσω συστημάτων πληροφορικής και ηλεκτρονικών συσκευών που χρησιμοποιεί το Forin.gr και κατ’ εξαίρεση τρίτες εταιρείες, οι οποίες διεξάγουν εργασίες που είναι απαραίτητες για την επίτευξη των σκοπών που συνδέονται αυστηρά με τη χρήση του ιστότοπου και την πώληση συνδρομητικών υπηρεσιών ή/και προϊόντων μέσω του ιστότοπου (βλέπετε παρακάτω «Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;»).

Γενικότερα, τα Δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να σας παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Δημιουργία Λογαριασμού Χρήστη: Το Forin.gr επεξεργάζεται τα Δεδομένα σας προκειμένου να απολαμβάνετε ως καταναλωτές υπηρεσίες αγοράς, αποστολής προϊόντων, καταγραφής ιστορικού παραγγελιών, καταχώρηση και μορφοποίηση βιογραφικού σημειώματος των μελών εφόσον το επιλέξουν και άλλων ειδικών προνομίων.
 • Παραγγελίες συνδρομητικών υπηρεσιών και προϊόντων και διαχείριση πώλησης προϊόντων: Το Forin.gr επεξεργάζεται Δεδομένα σας προκειμένου να εκπληρώσει τη μεταξύ μας συμβατική σχέση, να διεκπεραιώσει την παραγγελία προϊόντων, να παρέχει συνδρομητικές υπηρεσίες ενημέρωσης πελατών και δυνατότητας χρήσης σχετικών εφαρμογών, να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις, να αντικρούσει, εγείρει ή ασκήσει νομικές απαιτήσεις, π.χ. την επικοινωνία και ενημέρωση σας σχετικά με τη διαθεσιμότητά τους και την εξέλιξη παραγγελίας σας, την εκτέλεση της παραγγελίας σας, την αποστολή των προϊόντων, τη διαχείριση των οφειλών σας προς το Forin.gr και την πραγματοποίηση επιστροφών.
 • Ανάρτηση σεμιναρίων τρίτων νομικών προσώπων: Στην περίπτωση που επιθυμείτε – ως νομικά πρόσωπα - να αναρτήσετε ανακοινώσεις σχετικά με επικείμενα σεμινάρια που διοργανώνετε, το Forin.gr προσφέρει ως μέσο κοινοποίησης τη διαδικτυακή της σελίδα και δημοσιοποιεί στους επισκέπτες της τα προσωπικά δεδομένα που εσείς επιλέγετε. Σε αυτά περιλαμβάνονται δεδομένα επικοινωνίας και βιογραφικού σημειώματος των ομιλούντων/συμμετεχόντων στα σεμινάρια. Για την εν λόγω επεξεργασία έχετε το ρόλο του Υπεύθυνου Επεξεργασίας και φέρετε την ευθύνη να εξασφαλίσετε τις απαραίτητες νομιμοποιητικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων αυτών. Το Forin.gr λειτουργεί ως αποδέκτης των δεδομένων και δεν τα επεξεργάζεται για δικούς της σκοπούς. Οι σχετικές αναρτήσεις με τα παραπάνω προσωπικά δεδομένα δύναται να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή κατά την επιλογή του διοργανωτή του σεμιναρίου.
 • Λειτουργία φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε σεμινάρια που διοργανώνονται από τρίτα νομικά πρόσωπα: Οι επισκέπτες του forin.gr εισάγουν τα προσωπικά τους δεδομένα (βασικά δεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας) στη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα σεμινάρια που διοργανώνονται από τρίτα νομικά πρόσωπα. Οι επισκέπτες ενημερώνονται ότι στα δεδομένα τους έχουν πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο οι διοργανωτές του σεμιναρίου, στους οποίους ανήκει η σχετική ανάρτηση και οι οποίοι αποτελούν τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας των δεδομένων. Το Forin.gr δεν επεξεργάζεται τα δεδομένα για δικούς της σκοπούς και τα δεδομένα αυτά δύναται να διαγραφούν οποιαδήποτε στιγμή κατά την επιλογή του διοργανωτή του σεμιναρίου.
 • Διοργάνωση σεμιναρίων του Forin.gr: Όταν διοργανωτής των σεμιναρίων είναι το Forin.gr, αποτελεί Υπεύθυνο επεξεργασίας τόσο για τα δεδομένα βιογραφικού σημειώματος των ομιλούντων-συμμετεχόντων στα σεμινάρια, όσο και των προσώπων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για να τα παρακολουθήσουν. Νομιμοποιητική βάση για την παραπάνω επεξεργασία είναι η συγκατάθεση των φυσικών προσώπων. Εάν τα παραπάνω σεμινάρια διετίθενται στο πλαίσιο της συνδρομής των μελών του Forin.gr, τότε νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας είναι η εκτέλεση της σύμβασης. Το Forin.gr τηρεί τα δεδομένα έως τη διεξαγωγή του σεμιναρίου και για διάστημα 6 μηνών από την παρέλευση αυτής.
 • Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter): Το Forin.gr σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέξετε, αν το επιθυμείτε, να ενημερώνεστε στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) σχετικά με σημαντικές ειδήσεις, άρθρα, ενημερώσεις που άπτονται του αντικειμένου της ιστοσελίδας μας καθώς και για προσφορές των προϊόντων ή των υπηρεσιών μας.
 • Web push notifications: Ανάλογα με την ηλεκτρονική συσκευή που χρησιμοποιείτε για την πλοήγησή σας, μπορείτε να λαμβάνετε, έχοντας πρώτα δώσει τη συγκατάθεσή σας, ειδοποιήσεις για σημαντικές ειδήσεις καθώς και προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Επικοινωνία: Το Forin.gr χρησιμοποιεί Δεδομένα σας για να απαντήσει στα αιτήματα/ερωτήματα που υποβάλλετε μέσω της φόρμας επικοινωνίας.
 • Ικανοποίηση πελατών : έλεγχο, βελτίωση και προσαρμογή σε προτιμήσεις και επιλογές σας σχετικά με προϊόντα ή/ και υπηρεσίες μας, πραγματοποίηση έρευνας ικανοποίησης πελατών.
 • Συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία π.χ. φορολογική νομοθεσία, οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο

6. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από το Forin.gr;

Η επεξεργασία των Δεδομένων σας διενεργείται σύμφωνα με:

 • τους όρους της συμβατικής μας σχέσης, ήτοι της πώλησης συνδρομητικών υπηρεσιών ή/και προϊόντων,
 • τη συναίνεσή σας, όπου απαιτείται,
 • τις υποχρεώσεις μας που πηγάζουν από το νόμο (π.χ. φορολογική νομοθεσία, νομοθεσία για το ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.),
 • το έννομο συμφέρον της Forin.gr.

7. Ποιοι είναι οι αποδέκτες των Δεδομένων σας;

Δεν διαβιβάζουμε τα Δεδομένα σας σε τρίτους. Κατ’ εξαίρεση, πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχουν Εκτελούντες την Επεξεργασία, οι οποίοι βρίσκονται εντός Ε.Ε. και επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας, συγκεκριμένα η ACS Courier και τα ΕΛΤΑ για να καταστεί δυνατή η αποστολή των εμπορευμάτων σε εσάς, ο πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικών πληρωμών Viva Payments, ο πάροχος φιλοξενίας του ιστοτόπου μας και συγκεκριμένα η εταιρεία Hetzner και πάροχοι υπηρεσιών marketing ή εργαλείων λογισμικού και επικοινωνίας που μας συνδράμουν στην προώθηση των υπηρεσιών και προϊόντων μας και στη διευκόλυνση της επικοινωνίας μας με εσάς.

Ενδέχεται βάσει των εννόμων υποχρεώσεων του Forin.gr, εφόσον ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές τα δεδομένα σας να διαβιβαστούν σε δημόσιες, δικαστικές ή διοικητικές Αρχές κατόπιν σχετικού έγκυρου αιτήματος αυτών, ενδεχομένως χωρίς πρότερη ενημέρωσή σας.

8. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι συνεργάτες μας σέβονται τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Οι συνεργάτες μας συμφωνούν και δεσμεύονται:

 • να τηρούν εχεμύθεια,
 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια του Forin.gr,
 • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας,
 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών Δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

9. Αποστέλλουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ε.Ε.;

Ενδέχεται να διαβιβάσουμε μέρος των δεδομένα σας εκτός Ε.Ε. και συγκεκριμένα το email και το ονοματεπώνυμο σας στην εταιρεία Mad Mimi Ltd η οποία ανήκει στο PRIVACY SHIELD και την οποία χρησιμοποιούμε για τα newsletters του Forin.gr

10. Για πόσο τηρούμε τα Δεδομένα σας και πότε τα διαγράφουμε;

Διατηρούμε τα Δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο μας τα έχετε κοινοποιήσει, εκτός αν απαιτείται παράταση του χρόνου αυτού λόγω νομικών αξιώσεων ή εννόμων υποχρεώσεων του Forin.gr.

Η δήλωση συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) τηρείται για όσο χρόνο σας αποστέλλεται newsletter από το Forin.gr και πάντως όχι περισσότερο από έξι μήνες από τη διακοπή αποστολής του.

Τα Δεδομένα λογαριασμού χρήστη διατηρούνται για όσο χρόνο είναι ενεργός ο λογαριασμός χρήστη, εκτός αν έχει προκύψει νέος σκοπός επεξεργασίας για κάποια εξ αυτών.

Τα Δεδομένα συνδρομής σας τα τηρούμε για όσο χρόνο είστε συνδρομητές των υπηρεσιών μας και για όσο χρόνο υφίσταται εκ του νόμου υποχρέωση μας για τη διατήρηση τους ή και νομική αξίωση καταβολής του τιμήματος.

Τα Δεδομένα που συλλέγουν τα Cookies, τα διαγράφουμε σύμφωνα με την Πολιτική Cookies.

11. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;

Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, λανθασμένη χρήση, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση, γνωστοποίηση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.

12. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας Δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς πώς και ποια Δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων.

Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης), καθώς επίσης μπορείτε να τα διορθώσετε και από τη σελίδα του προφίλ σας

Έχετε δικαίωμα διαγραφής.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα Δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Έχετε δικαίωμα ανάκλησης/εναντίωσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας ή να άρετε τη συγκατάθεση σας, όπου έχει απαιτηθεί και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας ή αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας.

13. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας με την υποβολή συμπληρωμένων των προτύπων αιτήσεων εδώ, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (FORIN Σταματόπουλος ΙΚΕ, Σόλωνος 71, Τ.Κ. 10679, Αθήνα), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση : support@forin.gr

14. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Σε περίπτωση που δεν λάβετε απάντηση εντός της ανωτέρω προβλεπόμενης προθεσμίας ή η απάντηση που λάβατε δεν ήταν ικανοποιητική ή το ζήτημα σας δεν έχει επιλυθεί, μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (www.dpa.gr).

15. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;

To Forin.gr, δεν λαμβάνει αποφάσεις βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας, εκτός από την περίπτωση χρήσης «cookies» στην ιστοσελίδα μας, πάντοτε μετά από ενημέρωση και συγκατάθεση σας.

16. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών Δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν διαφορές που αφορούν τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

17. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο. Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε ανά τακτά διαστήματα την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης 19/7/2018