Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

 

Το Forin.gr αποτελεί τη διαδικτυακή πύλη της εκδοτικής εταιρείας «FORIN ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ». Σε λειτουργία στο διαδίκτυο από το 2002, η ιστοσελίδα μας στοχεύει στην πληρέστερη δυνατή κάλυψη των αναγκών ενημέρωσης και πληροφόρησης στο τομέα του φορολογικού δικαίου καθώς και στη δημοσίευση επιστημονικών άρθρων και μελετών που συμβάλουν στην αντικειμενική ερμηνεία της φορολογικής νομοθεσίας, στην παρακολούθηση των μεταβολών της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των ακολουθούμενων βέλτιστων πρακτικών στην εφαρμοσμένη φορολογία.

Απευθύνεται στο φορολογούμενο (ιδιώτες και επιχειρήσεις), στο φοροτεχνικό – λογιστή, στο δημόσιο υπάλληλο (εφοριακό, τελωνειακό, υπάλληλο του Υπουργείου Οικονομικών), στον Ορκωτό Λογιστή αλλά και στο νομικό και φορολογικό σύμβουλο.

Στο Forin.gr, θα βρείτε ένα σύνολο υπηρεσιών που περιλαμβάνουν:

  • το σύνολο της φορολογικής, λογιστικής και εμπορικής νομοθεσίας
  • το σύνολο των αποφάσεων, εγκυκλίων, διοικητικών λύσεων και άλλων εγγράφων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως καθημερινά δημοσιεύονται
  • επιστημονική αρθρογραφία που στοχεύει στη βέλτιστη κατανόηση της φορολογικής νομοθεσίας
  • καθημερινή έγκυρη οικονομική ενημέρωση
  • ηλεκτρονικά βιβλία σε εξειδικευμένα φορολογικά αντικείμενα
  • εφαρμογές που, αξιοποιώντας τη δύναμη της τεχνολογίας, απλοποιούν και διευκολύνουν την κατανόηση της φορολογικής νομοθεσίας
  • την πλέον σύγχρονη μηχανή αναζήτησης που συμβάλλει στην άμεση πρόσβασή σας στη ζητούμενη πληροφορία
  • ειδική ενότητα ερωτήσεων όπου οι χρήστες του Forin.gr μπορούν να θέσουν και να επιλύσουν φορολογικά ζητήματα

Δημιουργοί και διαχειριστές της σελίδας είναι οι Πάρης Σταματόπουλος και Γιάννης Σταματόπουλος.

Ο Πάρης Σταματόπουλος είναι:

α) κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην «Επιστήμη των Υπολογιστών» του Πανεπιστημίου του Birmingham και β) πτυχιούχος του τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Ο Γιάννης Σταματόπουλος είναι:

α) διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της φορολογίας, β) κάτοχος του μεταπτυχιακού τίτλου του προγράμματος ΜΒΑ των τμημάτων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και γ) πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Για οποιεσδήποτε περαιτέρω πληροφορίες ή σχόλια επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.