Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Εφαρμογές

Απόσυρση Ταμειακών Μηχανών
Ελέγξτε αν αποσύρεται η παλιά σας ταμειακή μηχανή κι αποκτήστε καινούργια με 15% έκπτωση!
Φόρος Εισοδήματος
Υπολογίστε το φόρο εισοδήματος από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα για το φορολογικό 2020
Τέλη κυκλοφορίας
Υπολογίστε τα τέλη κυκλοφορίας για το όχημα σας (ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης) μετά τις αλλαγές του Ν. 4346/2015
Υπολογισμός ενιαίου φόρου ακίνητης περιουσίας (Ε.Ν.Φ.Ι.Α)
Υπολογίσετε άμεσα και χωρίς ιδιαίτερο κόπο, τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (κύριο και συμπληρωματικό) που σας αναλογεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4223/2013.
Υπολογισμός ετησίων αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης
Υπολογίστε το τεκμαρτό σας εισόδημα των άρθρων 31 και 32 του νέου Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013)
Ανάλωση Κεφαλαίου
Συμπληρώστε σωστά τον Πίνακα Ανάλωσης Κεφαλαίου και χρησιμοποιήστε τον ως συνοδευτικό για τη δικαιολόγηση της διαφοράς μεταξύ δηλωθέντος και τεκμαρτού εισοδήματός σας. Για κάθε πεδίο του πίνακα παρέχονται αναλυτικές οδηγίες που θα σας καθοδηγήσουν στην ορθή συμπλήρωση του
Παροχή σε είδος
Υπολογίστε τις παροχές σε είδος προς εργαζόμενους, εταίρους ή μετόχους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 4172/2013
Υπολογισμός δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
Υπολογίστε το ποσό των δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιήσετε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να μην επιβαρυνθείτε με πρόσθετο φόρο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.
Αναζήτηση ΚΑΔ
Αναζητήστε την Ονοματολογία των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων πληκτρολογώντας τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας ή το επάγγελμα που σας ενδιαφέρει και πατώντας "Αναζήτηση". Η πληροφορία που χρειάζεστε στην οθόνη σας χωρίς καθυστερήσεις.
Δασμολόγιο - Taric
Αναζητήστε προϊόντα βάσει κωδικού ή ονομασίας στο ολοκληρωμένο δασμολόγιο της Ευρωπαικής Ένωσης (Taric)
Online έλεγχος ΑΦΜ.
Ελέγξτε την εγκυρότητα των ελληνικών και των ευρωπαϊκών Αριθμών Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) στο Forin.gr. Επιβεβαιώστε άμεσα τον Α.Φ.Μ. του συναλλασσόμενου σας.
Forin.gr Widgets
Είστε διαχειριστής ιστοσελίδας/blog και θέλετε να ενημερώνετε καθημερινά τους επισκέπτες σας για όλες τις φορολογικές εξελίξεις; Το Forin.gr σας δίνει τη δυνατότητα αυτή με τα νέα Forin.gr widgets!
Δελτίο ισοτιμιών αναφοράς ΕΚΤ
Περιλαμβάνει τις ισοτιμίες 34 νομισμάτων έναντι του ευρώ, όπως αυτές ανακοινώνονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
Υπολογισμός Περαίωσης ν. 3888/2010
Υπολογίστε το ποσό που απαιτείται προκειμένου να περαιωθούν οι εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις σας για τα έτη 2000-2009, σύμφωνα με το Ν. 3888/2010.