Ανάλωση Κεφαλαίου

Οικ. Έτος Δηλωθέν εισόδημα Απαλλασσόμενα εισοδήματα ή ειδικώς φορολογηθέντα Λοιπά ποσά Σύνολο εσόδων Δαπάνες διαβίωσης Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων Εξαιρούμενα τεκμήρια Σύνολο δαπανών Ανάλωση εισοδήματος Kεφάλαια προς ανάλωση
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Υπόλοιπο Κεφαλαίων Προηγούμενων Ετών: 0 €

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!