Άρθρογραφία

Περισσότερα
12 Φεβρουαρίου
Άρθρο της δικηγορικής εταιρείας "Β.Δ. Οικονομίδης και συνεργάτες" Startups εταιρείες και Venture Capital στην Ελλάδα
Στο άρθρο αναλύεται η λειτουργία και χρηματοδότηση των start up Εταιριών υπό το ελληνικό δίκαιο και τα ζητήματα που ανακύπτουν στο πλαίσιο συμμετοχής επενδυτών.