Άρθρογραφία

Περισσότερα
10 Ιανουαρίου
Άρθρο του Β. Οικονομίδη Αλλαγές στο νόμο για τις Α.Ε.
Άρθρο του Δικηγόρου Β. Δ. Οικονομίδη για το νόμο 4548/2018 με τον οποίο αναμορφώθηκε το δίκαιο των εμπορικών εταιρειών και ιδίως το δίκαιο των Ανωνύμων Εταιριών.