Άρθρογραφία

Περισσότερα
22 Ιουλίου
Εγχειρίδιο του Γ. Δούσκα Παραγραφή φορολογικών υποθέσεων
Εγχειρίδιο του του Γιάννη Δούσκα, ελεγκτή Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. σχετικά με το κρίσιμο αντικείμενο της παραγραφής φορολογικών υποθέσεων.