Άρθρογραφία

Περισσότερα
27 Μαρτίου
Σταματόπουλος - Καραβοκύρης Εισαγωγικό σημείωμα από το νέο βιβλίο για τον τρόπο φορολογίας των εισοδημάτων
Εισαγωγικό περιληπτικό σημείωμα για τον τρόπο φορολογίας των εισοδημάτων από το βιβλίο "ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ" των Δημ. Σταματόπουλου- Αντ. Καραβοκύρη, ...