Άρθρογραφία

Περισσότερα
23 Ιουλίου
Άρθρο του Β. Οικονομίδη Συμμετοχή προσωπικού στην επιχείρηση – Κίνητρα σε Α.Ε. και Ι.Κ.Ε.
Συγκριτική επισκόπηση των δυνατοτήτων που παρέχει ο πρόσφατος ν. 4548/2018 και ο ν. 4072/2012 για την συμμετοχή του προσωπικού στην Α.Ε. και στην Ι.Κ.Ε. αντίστοιχα, και στα κίνητρα που προσφέρει το ...