Άρθρογραφία

Περισσότερα
16 Νοεμβρίου
Άρθρο του Γ. Δούσκα Ιατρικές εταιρείες. Κατηγορία τήρησης βιβλίων. Ερωτήσεις και …. απόψεις
Άρθρο του Γιάννη Δούσκα σχετικά με την κατηγορία βιβλίων των Ιατρικών Εταιρειών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε συνέχεια σχετικής απάντησης του ΣΛΟΤ. Διαβάστε αναλυτικά.