Δημοσιευμένα άρθρα

Άρθρο της Αικατερίνης Ποθουλάκη: Η ρήτρα μη ανταγωνισμού μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας

Στη σύγχρονη εργασιακή πρακτική, είναι συνήθης η πρόβλεψη ρητρών μη ανταγωνισμού σε συμβάσεις ...

Επικαιροποίηση άρθρου με θέμα «Προκαταβολή μισθού ποσού άνω των τριών μηνών. Χαρτόσημο δανείων. ...

Επικαροποίηση του άρθρου σε συνέχεια της δημοσίευσης της θέσης της Φορολογικής Διοίκησης με την ...

Forin.gr Observer: Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) για αγορά πρώτης κατοικίας ή ...

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer για την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) ...

Forin.gr Essentials: Οι μεταβολές στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων με το ν. 4734/2020

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Essentials για τις μεταβολές που επήλθαν στις διατάξεις για το Μητρώο ...

Άρθρο του Γ. Κωνσταντόπουλου: Ο νέος θεσμός της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης φορολογικών διαφορών

Του Κωνσταντόπουλου Γεωργίου, Δικηγόρου - Μεταπτυχιακού φοιτητή ΠΜΣ Φορολογικού Δικαίου Νομικής ...

Άρθρο της Δ. Βαλτζή: Εταιρικοί μετασχηματισμοί και αλλαγή έδρας εντός της Ε.Ε. - Φορολογική ...

Αναλύεται το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο των εταιρικών μετασχηματισμών και της δυνατότητας ...

Άρθρο του Δημήτρη Σταματόπουλου: Προκαταβολή μισθού ποσού άνω των τριών μηνών. Χαρτόσημο δανείων. ...

Άρθρο του Δημήτρη Σταματόπουλου αναφορικά με το χειρισμό περιπτώσεων προκαταβολής μισθού. Διαβάστε ...

Forin.gr Essentials: Ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ΦΠΑ ενδοκοινοτικών πράξεων. Νέα έντυπα - δηλώσεις

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Essentials για τις αλλαγές στους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ΦΠΑ. ...

Forin.gr Observer: Ειδικό και Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων νομικών προσώπων και νομικών ...

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer ενόψει της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής στοιχείων για το ...

Forin.gr Observer: Επιχειρηματικές συναλλαγές. Διασφάλιση και απόδειξη συναλλαγής. Δημιουργία ...

Άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer αναφορικά με τα παραστατικά συναλλαγών, τα δικαιολογητικά ...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ