Δημοσιευμένα άρθρα

Forin.gr Essentials : Οι μεταβολές που επήλθαν στις διατάξεις για τη δήλωση πόθεν έσχες με τo ν. ...

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Essentials για τις μεταβολές που επήλθαν στη δήλωση πόθεν έσχες με τo ...

Forin.gr Essentials : Οι νέες διατάξεις για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Essentials για τις νέες διατάξεις για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ...

Forin.gr Observer : Υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer για την υποβολή των στοιχείων των χρηματοοικονομικών ...

Forin.gr Observer : Τεκμαρτό εισόδημα και τεκμαρτή δαπάνη από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου νομικών ...

Νέο άρθρο στη στήλη Observer του Forin.gr για το ζήτημα της ιδιοχρησιμοποίησης των ακινήτων των ...

Άρθρο του Γιάννη Σταματόπουλου: Η ελκυστικότητα του κινήτρου του άρθρου 71Δ του ΚΦΕ για την ...

Πόσο ελκυστικό είναι το ισχύον κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης των εργοδοτικών εισφορών για την ...

Forin.gr Observer : Δικαιολογητικό δαπάνης για πωλήσεις καυσίμων. Περιορισμός ορίου από τα 300 € ...

Νέο άρθρο στη στήλη Observer του Forin.gr για τα παραστατικά δαπανών στις πωλήσεις καυσίμων. ...

Forin.gr Observer : Καταχώριση στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer αναφορικά με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. ...

Forin.gr Observer: Υποχρέωση δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Νέο άρθρο στη στήλη Observer του Forin.gr για την υποχρέωση δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών ...

Άρθρο του Β. Οικονομίδη: Συμμετοχή προσωπικού στην επιχείρηση – Κίνητρα σε Α.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Συγκριτική επισκόπηση των δυνατοτήτων που παρέχει ο πρόσφατος ν. 4548/2018 και ο ν. 4072/2012 για ...

Forin.gr Essentials: Οι νέοι κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ)

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Essentials για τις μεταβολές στους κανόνες για τις Ελεγχόμενες ...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ