Δημοσιευμένα άρθρα

Forin.gr Essentials: Μη εφαρμογή τεκμηρίων σε πληττόμενους από την πανδημία. Προϋποθέσεις.

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Essentials για τις προϋποθέσεις μη εφαρμογής των τεκμηρίων για τους ...

Φορολογικές Δηλώσεις 2021: Το νέο έντυπο Ν. Οι αλλαγές που επήλθαν.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Α. 1128/2021 για το Έντυπο Ν. Οι ...

Φορολογικές Δηλώσεις 2021: Το νέο έντυπο Ε3. Οι αλλαγές που επήλθαν

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση Α. 1112/2021 για το Έντυπο Ε3. Οι ...

Forin.gr Observer: Εξόφληση αποδείξεων λιανικής πώλησης από ιδιώτες με τραπεζικό μέσο πληρωμής. ...

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer σχετικά με την εξόφληση αποδείξεων λιανικής από ιδιώτες μέσω ...

Forin.gr Observer: Απαλλαγή από τόκους ή πρόστιμα λόγω ανωτέρας βίας

Άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer αποκλειστικά για τους συνδρομητές του Forin.gr.

Forin.gr Observer: Προκαταβολές δαπανών

Άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer σχετικά με τις προκαταβολές δαπανών. Αποκλειστικά για συνδρομητές ...

Forin.gr Observer: Συντελεστές αποσβέσεων παγίων. Επισημάνσεις επί των συντελεστών και γενικά ...

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer για τις φορολογικές αποσβέσεις. Αποκλειστικά για συνδρομητές ...

Άρθρο της Αικατερίνης Ποθουλάκη: Η ρήτρα μη ανταγωνισμού μετά τη λύση της σύμβασης εργασίας

Στη σύγχρονη εργασιακή πρακτική, είναι συνήθης η πρόβλεψη ρητρών μη ανταγωνισμού σε συμβάσεις ...

Επικαιροποίηση άρθρου με θέμα «Προκαταβολή μισθού ποσού άνω των τριών μηνών. Χαρτόσημο δανείων. ...

Επικαροποίηση του άρθρου σε συνέχεια της δημοσίευσης της θέσης της Φορολογικής Διοίκησης με την ...

Forin.gr Observer: Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) για αγορά πρώτης κατοικίας ή ...

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer για την απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.) ...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ