Δημοσιευμένα άρθρα

Τα εξαρτώμενα μέλη κατά τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Στο παρόν άρθρο εστιάζουμε στο ζήτημα των προστατευόμενων - εξαρτώμενων μελών των φορολογουμένων με ...

Ανακριβής πιστωτική δήλωση ΦΠΑ. Μεταφορά πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ σε επόμενες περιοδικές δηλώσεις. ...

Ένα ενδιαφέρον θέμα από το νέο βιβλίο μας "Ανάλυση - Ερμηνεία Κυρώσεων. Κώδικας Φορολογικής ...

Άρθρο του Δ. Φίλη: Η φορολογία μεταβίβασης λεωφορείων και ΤΑΧΙ ΔΧ βάσει του άρθρου 10 του N ...

Οι διατάξεις του άρθρου 10 του Ν 2579/1998 , όπως ισχύουν σήμερα, ρυθμίζουν τα θέματα της ...

Άρθρο του Δ. Φίλη για τις ασφαλιστικές εισφορές των οδηγών-συνιδιοκτητών λεωφορείων ενταγμένων σε ...

Οι ιδιοκτήτες των λεωφορείων που είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ έχουν ασφαλιστική ιδιότητα και ...

Το εισαγωγικό μέρος του βιβλίου "Ανάλυση - Ερμηνεία Κυρώσεων. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας" ...

Το εισαγωγικό μέρος του νέου βιβλίου "Ανάλυση - Ερμηνεία Κυρώσεων. Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας" ...

Forin Observer: Επωνυμία εταιρειών (ΕΠΕ, ΑΕ, ΙΚΕ, ΟΕ,ΕΕ), Κεφάλαιο -Έντυπα – Βιβλία- Διανομή κερδών ...

Νέο άρθρο στη στήλη "Forin.gr Observer" με τις αλλαγές που επέφερε ο ν.4541/31.5.2018 με τον οποίο ...

Οι αλλαγές επί των εντύπων των φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε3, Κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης, ...

Όλες οι αλλαγές που επήλθαν στα έντυπα των φορολογικών δηλώσεων (Ε1, Ε2, Ε3, Κατάσταση φορολογικής ...

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2017 (δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών ...

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε1 του φορολογικού έτους 2017 (δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών ...

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2017 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης ...

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2017 (αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης ...

Οι αλλαγές στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης του φορολογικού έτους 2017

Οι αλλαγές στην Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης του φορολογικού έτους 2017 σε σύγκριση με το ...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ