Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Observer Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις αγαθών. Ειδικό καθεστώς (One Stop Shop - OSS)

Με το ν.4818/2021 προστέθηκαν στον Κώδικα ΦΠΑ, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 5Α και 14Α. Επίσης τέθηκε εκ νέου, με τον ίδιο νόμο, το άρθρο 47γ του Κώδικα ΦΠΑ. Οι διατάξεις αυτές αφορούν στην ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία διατάξεων των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/2455, (ΕΕ) 2019/1995 και (ΕΕ) 2018/1910 όσον αφορά υποχρεώσεις που απορρέουν από τον φόρο προστιθέμενης αξίας για παροχές υπηρεσιών και πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως. Έναρξη ισχύος των διατάξεων αυτών, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 66 του ίδιου νόμου, από την 1η.7.2021.

Αναλυτικότερα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

petr_nik
petr_nik
04/02/2023 09:02:38

Προσοχή στην τελευταία παράγραφο: Κατά παρέκκλιση των προηγουμένων εδαφίων, εάν ο εν λόγω υποκείμενος απαιτείται να διαθέτει ΑΦΜ / ΦΠΑ στην Ελλάδα για δραστηριότητες μη υπαγόμενες στο παρόν καθεστώς, τότε παρέχεται σε αυτόν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα και αφορά τις φορολογητέες δραστηριότητές του που υπάγονται στο παρόν καθεστώς. Το δικαίωμα έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου ασκείται με τη δήλωση ΦΠΑ, που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 38.

Forin.gr
Forin.gr
04/02/2023 20:54:14

Σας ευχαριστούμε για την επισήμανση. Η αναφορά μας αφορούσε στο γενικό κανόνα, όπως σημειώσαμε, παρόλα αυτά προσθέσαμε στο άρθρο σχετική διευκρίνιση προς αποφυγή παρερμηνειών.