Δημοσιευμένα άρθρα

Forin.gr Essentials : Οι νέες διατάξεις για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Essentials για τις νέες διατάξεις για το Γενικό Εμπορικό Μητρώο ...

Forin.gr Observer : Υποβολή χρηματοοικονομικών καταστάσεων στην Τράπεζα της Ελλάδος

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer για την υποβολή των στοιχείων των χρηματοοικονομικών ...

Forin.gr Observer : Τεκμαρτό εισόδημα και τεκμαρτή δαπάνη από ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτου νομικών ...

Νέο άρθρο στη στήλη Observer του Forin.gr για το ζήτημα της ιδιοχρησιμοποίησης των ακινήτων των ...

Άρθρο του Γιάννη Σταματόπουλου: Η ελκυστικότητα του κινήτρου του άρθρου 71Δ του ΚΦΕ για την ...

Πόσο ελκυστικό είναι το ισχύον κίνητρο της προσαυξημένης έκπτωσης των εργοδοτικών εισφορών για την ...

Forin.gr Observer : Δικαιολογητικό δαπάνης για πωλήσεις καυσίμων. Περιορισμός ορίου από τα 300 € ...

Νέο άρθρο στη στήλη Observer του Forin.gr για τα παραστατικά δαπανών στις πωλήσεις καυσίμων. ...

Forin.gr Observer : Καταχώριση στοιχείων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer αναφορικά με το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων. ...

Forin.gr Observer: Υποχρέωση δημοσίευσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Νέο άρθρο στη στήλη Observer του Forin.gr για την υποχρέωση δημοσίευσης των χρηματοοικονομικών ...

Άρθρο του Β. Οικονομίδη: Συμμετοχή προσωπικού στην επιχείρηση – Κίνητρα σε Α.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Συγκριτική επισκόπηση των δυνατοτήτων που παρέχει ο πρόσφατος ν. 4548/2018 και ο ν. 4072/2012 για ...

Forin.gr Essentials: Οι νέοι κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ)

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Essentials για τις μεταβολές στους κανόνες για τις Ελεγχόμενες ...

Forin.gr Essentials : Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής και χορήγηση ενισχύσεων στο πλαίσιο του Α.Ν. ...

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Essentials για τον Α.Ν. 89/1967 μετά τις μεταβολές του ν. 4605/2019. ...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ