Δημοσιευμένα άρθρα

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων: Όλες οι μεταβολές του εντύπου Ε1

Διαβάστε συνοπτικά όλες τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν στους πίνακες του νέου εντύπου Ε1 και ...

Βεβαιώσεις αποδοχών: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Όλα τα θέματα που πρέπει να γνωρίζετε για τις βεβαιώσεις αποδοχών σε μορφή ερώτησης - απάντησης. ...

Forin.gr Observer: Χαρτόσημο στις αμοιβές Δ.Σ., στις αγορές από ιδιώτες, στα αποδεικτικά καταβολής ...

Η στήλη του Forin.gr "Observer" στοχεύει στην ανάδειξη θεμάτων που αξίζουν της προσοχής σας. ...

Forin.gr Observer: Αναλογία έκπτωσης ΦΠΑ (Prorata)

Η στήλη του Forin.gr "Observer" στοχεύει στην ανάδειξη θεμάτων που αξίζουν της προσοχής σας. ...

Μικρά σημειώματα φορολογίας: Φορολογία και οικογένεια. Πληθυσμιακό πρόβλημα.

Σημείωμα του Δημήτρη Σταματόπουλου σχετικά με τη φορολογία, την οικογένεια και το δημογραφικό ...

Forin.gr Observer: Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής φόρων. Δόσεις. Προσφυγές

Η στήλη του Forin.gr "Observer" στοχεύει στην ανάδειξη θεμάτων που αξίζουν της προσοχής σας. ...

Ενδεικτικός πίνακας συντάξιμων αποδοχών (ασφαλιστέων) και υπολογιζόμενο ποσό σύνταξης

Όπως παρουσιάστηκαν στο διαδικτυακό σεμινάριο του Forin.gr για το νέο ασφαλιστικό. Του Γιώργου ...

Forin.gr Observer: Έκτακτα περιστασιακά απασχολούμενοι. Απόδειξη δαπάνης. Φορολογία

Η στήλη του Forin.gr "Observer" στοχεύει στην ανάδειξη θεμάτων που αξίζουν της προσοχής σας. ...

Ενδεικτικοί πίνακες μεταβολών των εισφορών ΟΑΕΕ - ΕΦΚΑ για συνήθεις κατηγορίες

Όπως παρουσιάστηκαν στο διαδικτυακό σεμινάριο του Forin.gr για το νέο ασφαλιστικό. Του Γιώργου ...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ