Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Essentials Αναπροσαρμογή ενοικίων μισθωμένων ακινήτων κατά το έτος 2022. Δηλωτικές υποχρεώσεις.

Με το άρθρο 121 του ν. 4926/2022 προβλέπεται ότι για τις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις ακινήτων (σχετ. π.δ. 34/1995, καθώς και άρθρο 13 του ν. 4242/2014), επιτρέπεται, από την 1η.1.2022 έως και την 31η.12.2022, αναπροσαρμογή του μισθώματος κατά ανώτατο όριο σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), επί του μισθώματος του έτους 2021.

Οι διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν δεδομένου ότι στις εμπορικές και επαγγελματικές μισθώσεις υφίσταται κατά κανόνα σύνδεση των μισθωμάτων με τον τρέχοντα πληθωρισμό. Ωστόσο, όπως αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση των εν λόγω διατάξεων, "οι αναπροσαρμογές αυτές σε μία κατάσταση έκτακτου πληθωρισμού, ύψους μη αναμενόμενου για τη νομισματική περιοχή του ευρώ, μπορούν να οδηγήσουν σε μία βίαιη αναπροσαρμογή της αγοράς ακινήτων που, με τη σειρά της, αναμένεται να προκαλέσει δευτερογενείς πληθωριστικές πιέσεις και αύξηση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων, με ιδιαίτερα δυσμενή οικονομικά αποτελέσματα στις μεσαίες, στις μικρές και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις".

Το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του forin.gr

Αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό καθώς και σε ένα πλήθος απο μοναδικές υπηρεσίες και προνόμια!

Μάθετε περισσότερα!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!