Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Φορολογική αρθρογραφία

Forin.gr Observer Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής. Προθεσμίες

Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (Δ.Ε.Δ.) είναι ειδική αποκεντρωμένη υπηρεσία, υπαγόμενη απευθείας στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Αρχικά προβλέφθηκε με τον τίτλο Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70Β' του ν. 2238/1994, όπως προστέθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α5 της παραγράφου Α' του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 και στη συνέχεια στις διατάξεις του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο επιχειρησιακός στόχος της Δ.Ε.Δ. είναι η επίλυση των φορολογικών διαφορών σε ένα στάδιο προ των δικαστηρίων, κατόπιν υποβολής ενδικοφανούς προσφυγής από το φορολογούμενο. Ουσιαστικά με την λειτουργία της Δ.Ε.Δ. και την ωρίμανση των διαδικασιών θα μειώνονται σταδιακά οι διαφορές μεταξύ των φορολογουμένων και φορολογούσας αρχής δεδομένης της επίλυσης ποσοστού υποθέσεων και ταυτόχρονα θα μειώνονται οι επίδικες υποθέσεις με απώτερο στόχο την βελτίωση της εισπραξιμότητας των εσόδων και της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων. Απόφαση Δ6Α 1198069 ΕΞ 2013.

Το περιεχόμενο αυτό είναι διαθέσιμο μόνο στους συνδρομητές του forin.gr

Αποκτήστε πρόσβαση στο περιεχόμενο αυτό καθώς και σε ένα πλήθος απο μοναδικές υπηρεσίες και προνόμια!

Μάθετε περισσότερα!
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!