Δημοσιευμένα άρθρα

Άρθρο του Β. Οικονομίδη: Συμμετοχή προσωπικού στην επιχείρηση – Κίνητρα σε Α.Ε. και Ι.Κ.Ε.

Συγκριτική επισκόπηση των δυνατοτήτων που παρέχει ο πρόσφατος ν. 4548/2018 και ο ν. 4072/2012 για ...

Forin.gr Essentials: Οι νέοι κανόνες για τις Ελεγχόμενες Αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ)

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Essentials για τις μεταβολές στους κανόνες για τις Ελεγχόμενες ...

Forin.gr Essentials : Διεύρυνση πεδίου εφαρμογής και χορήγηση ενισχύσεων στο πλαίσιο του Α.Ν. ...

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Essentials για τον Α.Ν. 89/1967 μετά τις μεταβολές του ν. 4605/2019. ...

Άρθρο των Καραβοκύρη Αντωνίου & Δρογώση Γεωργίου: Μεταβίβαση μετοχών μη εισηγμένων σε ...

Άρθρο σχετικά με τη μεταβίβαση με επαχθή αιτία μετοχών μη εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά ...

Forin.gr Essentials: Γενικοί Κανόνες Απαγόρευσης των Καταχρήσεων. Το άρθρο 38 του ΚΦΔ μετά τις ...

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Essentials για το άρθρο 38 του ΚΦΔ μετά τις μεταβολές του ν. ...

Forin.gr Essentials: Η αντιμετώπιση των κουπονιών από πλευράς ΦΠΑ

Νέες διατάξεις στον Κώδικα ΦΠΑ για την αντιμετώπιση των κουπονιών. Αποκλειστικά για συνδρομητές του ...

Forin.gr Essentials: Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Οι μεταβολές που επήλθαν με το ν. 4607/2019

Η νέα στήλη του Forin.gr "Essentials" παρουσιάζει σημαντικές μεταβολές που επέρχονται με πρόσφατους ...

Forin.gr Observer: Ειδικά θέματα φορολογικών αποσβέσεων

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer για τις φορολογικές αποσβέσεις. Αποκλειστικά για συνδρομητές ...

Forin.gr Observer: Χρηστικές επισημάνσεις για τις καταστάσεις πελατών - προμηθευτών

Νέο άρθρο στη στήλη Forin.gr Observer με αφορμή την επικείμενη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ...

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ