Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Φορολογία Εισοδήματος Δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Υπολογίστε το ποσό των δαπανών που θα πρέπει να πραγματοποιήσετε με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για να μην επιβαρυνθείτε με πρόσθετο φόρο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2020 σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013.

Περιγραφή Ποσό
Απαιτούμενο ποσό δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής
Εφόσον έχετε πραγματοποιήσει λιγότερες δαπάνες με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής από τις απαιτούμενες, επί της διαφοράς επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22%, δηλαδή:

Σχετ. Ν. 4172/2013 άρθρο 15 παρ. 6

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ