Υπολογισμός αποδείξεων 2011

Υπολογίστε το ποσό των αποδείξεων που θα πρέπει να συγκεντρώσετε μέσα στο έτος 2011 για τη δήλωση εισοδήματός σας που θα υποβλήθεί το 2012.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ