Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Οικονομικές Ειδήσεις

Ευρωπαϊκή Επιτροπή Αγροτικό Σύμφωνο - Ένα μακροπρόθεσμο όραμα για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει μια νέα πρωτοβουλία, το Αγροτικό Σύμφωνο, όπου αποτυπώνεται το μακροπρόθεσμο όραμά της για τις αγροτικές περιοχές της ΕΕ, όπως παρουσιάστηκε τον Ιούνιο του 2021. Το νέο σύμφωνο αποσκοπεί στην κινητοποίηση των δημόσιων αρχών και των ενδιαφερομένων για δράση με γνώμονα τις ανάγκες των αγροτικών περιοχών. Θα παρέχει ένα κοινό πλαίσιο για τη συμμετοχή και τη συνεργασία τόσο σε επίπεδο ΕΕ, όσο και σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

H Αντιπρόεδρος Dubravka Šuica, ο Επίτροπος Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης Janusz Wojciechowski και η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Elisa Ferreira απηύθυναν ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή στη συζήτηση για το Αγροτικό Σύμφωνο. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να συμμετάσχουν στην ανάπτυξη και εφαρμογή του Αγροτικού Συμφώνου. Η Επιτροπή πρόκειται να διευκολύνει το πλαίσιο με εταίρους και δίκτυα και θα ενθαρρύνει την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα επίπεδα.

Μπορείτε να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας, συμμετέχοντας στην κοινότητα του Αγροτικού Συμφώνου μέσω της ειδικής on-line φόρμας.

Από σήμερα έως τον Ιούνιο του 2022, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενταχθούν στην κοινότητα του Αγροτικού Συμφώνου και να μοιραστούν σκέψεις και ιδέες σχετικά με την εφαρμογή και την ανάπτυξή του. Τον Ιούνιο του 2022, μια διάσκεψη υψηλού επιπέδου θα προσφέρει την ευκαιρία να συγκεντρωθούν όλες οι θέσεις και να καθοριστούν οι προσεχείς ενέργειες. 

Δείτε περισσότερα: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/new-push-european-democracy/long-term-vision-rural-areas_el

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν θέλετε να συμπληρώνετε το κείμενο αυτό σε κάθε αναζήτηση σας; Αρκεί απλά να γραφτείτε δωρεάν στο Forin.gr πατώντας εδώ ή να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια! Πρόσθεσε το σχόλιο σου τώρα!