Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2015-2018
Προστέθηκε 30/04/2014 16:02:33

Δείτε αναλυτικά την αιτιολογική έκθεση για το μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2015-2018

Μελέτη του Θ. Γρηγοράκου και της Ομάδας Συμβούλων – Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, μελών του ΣΕΒ και του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ, για τις δυσμενέστατες συνέπειες της επιχειρούμενης κατάργησης της λογιστικοδιαχειριστικής οργάνωσης των ...
Προστέθηκε 09/01/2014 15:41:13

Μελέτη του Θ. Γρηγοράκου και της Ομάδας Συμβούλων – Στελεχών Επιχειρήσεων και Οργανισμών, μελών του ΣΕΒ και του Συνδέσμου ΑΕ και ΕΠΕ, για τις δυσμενέστατες συνέπειες της επιχειρούμενης κατάργησης της λογιστικοδιαχειριστικής οργάνωσης των οικονομικών μονάδων της χώρας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις και στην Εθνική Οικονομία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ