Δηλώσεις απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και των αντίστοιχων πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1117/2009)
Προστέθηκε 01/08/2011 03:10:02

Δηλώσεις απόδοσης του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας, καθώς και των αντίστοιχων πράξεων επιβολής των τελών και των πρόσθετων τελών

Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (ΑΥΟ ΠΟΛ. 1124/24-10-2006)
Προστέθηκε 24/10/2006 00:00:00

Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

Πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς (ΑΥΟ ΠΟΛ. 1124/2006)
Προστέθηκε 24/10/2006 00:00:00

Πρακτικό διοικητικής επίλυσης της διαφοράς

Πράξη προσδιορισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας (ΑΥΟ ΠΟΛ. 1124/2006)
Προστέθηκε 24/10/2006 00:00:00

Πράξη προσδιορισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ