Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Δ213 - Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ
Προστέθηκε 08/11/2022 11:52:46

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Φυσικό Πρόσωπο και έχω παραπάνω από έναν ΑΦΜ.

Α110 - Αίτηση Μητρώου
Προστέθηκε 08/11/2022 11:38:29

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση: Φυσικό πρόσωπο και θέλω να λάβω επανεκτύπωση βεβαίωσης Μητρώου ή να ενταχθώ στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή να υποβάλλω οποιοδήποτε άλλο αίτημα Μη Φυσικό πρόσωπο (νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) και θέλω να λάβω επανεκτύπωση βεβαίωσης Μητρώου ή να υποβάλλω οποιοδήποτε άλλο αίτημα

Δ211 - Δήλωση έναρξης, μεταβολής, διακοπής εργασιών επιχείρησης
Προστέθηκε 07/10/2021 10:55:39

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Φυσικό πρόσωπο και θέλω να κάνω έναρξη ή μεταβολή Μη Φυσικό πρόσωπο (νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) και θέλω να κάνω έναρξη ή μεταβολή Υπό ίδρυση επιχείρηση και θέλω να κάνω έναρξη ή μεταβολή ή διακοπή Φυσικό ή Μη Φυσικό πρόσωπο και θέλω να κάνω διακοπή

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Μη υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος) (Οικ. Έτος 2010 - 2015) [Ορθή Επανάληψη]
Προστέθηκε 03/06/2015 15:33:53

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Μη υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος) (Οικ. Έτος 2010 - 2015)

Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./ Έναρξης εργασιών κοινοτικών υποκειμένων χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα /Declaration of commencement of activity for taxable persons without establishment in Greece (Αρχείο Word)
Προστέθηκε 24/05/2013 13:43:54

Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./ Έναρξης εργασιών κοινοτικών υποκειμένων χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ