Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Μη υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος) (Οικ. Έτος 2010 - 2015) [Ορθή Επανάληψη]
Προστέθηκε 03/06/2015 15:33:53

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (Μη υπόχρεοι υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος) (Οικ. Έτος 2010 - 2015)

Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./ Έναρξης εργασιών κοινοτικών υποκειμένων χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα
Προστέθηκε 24/05/2013 13:43:54

Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ./ Έναρξης εργασιών κοινοτικών υποκειμένων χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα

Απάντηση σε αίτημα παροχής φορολογικής ενημερότητας - Υπόδειγμα 4
Προστέθηκε 21/10/2011 11:02:21

Απάντηση σε αίτημα παροχής φορολογικής ενημερότητας - Υπόδειγμα 4

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας - Υπόδειγμα 3
Προστέθηκε 21/10/2011 11:00:53

Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας

Βεβαίωση πιστοποίησης για την παροχή φορολογικής ενημερότητας με FAX - Υπόδειγμα 2Β
Προστέθηκε 21/10/2011 10:59:58

Βεβαίωση πιστοποίησης για την παροχή φορολογικής ενημερότητας με FAX - Υπόδειγμα 2Β

Βεβαίωση πιστοποίησης για την παροχή φορολογικής ενημερότητας με FAX - Υπόδειγμα 2Α
Προστέθηκε 21/10/2011 10:59:26

Βεβαίωση πιστοποίησης για την παροχή φορολογικής ενημερότητας με FAX - Υπόδειγμα 2Α

Αίτηση πιστοποίησης για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας με FAX - Υπόδειγμα 1Β
Προστέθηκε 21/10/2011 10:57:06

Αίτηση πιστοποίησης για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας με FAX - Υπόδειγμα 1Β

Αίτηση πιστοποίησης για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας με FAX - Υπόδειγμα 1Α
Προστέθηκε 21/10/2011 10:56:32

Αίτηση πιστοποίησης για τη χορήγηση φορολογικής ενημερότητας με FAX - Υπόδειγμα 1Α

Εντυπο Μ0 - Αίτηση για επανεκτύπωση - έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε - παροχή πληροφοριών
Προστέθηκε 28/09/2010 01:34:47

Εντυπο Μ0 - Αίτηση για επανεκτύπωση - έκδοση πιστοποιητικού ΥΠΜ & Ε - παροχή πληροφοριών

Εντυπο Μ1 - Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων
Προστέθηκε 28/09/2010 01:33:58

Εντυπο Μ1 - Δήλωση απόδοσης Α.Φ.Μ. / Μεταβολής ατομικών στοιχείων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ