Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
ΦΠΑ300 ΣΚ - Συμπληρωματική κατάσταση αδιάθετων ακινήτων
Προστέθηκε 06/03/2023 14:13:20

Δεν υποβάλλεται αυτοτελώς - συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο πίνακας 4 «Κατάσταση αδιάθετων ακινήτων» του εντύπου ΦΠΑ 300 δεν είναι επαρκής.

ΦΠΑ306 - Ειδικό έντυπο απεικόνισης απολογιστικού κόστους οικοδομής
Προστέθηκε 08/11/2022 12:09:14

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η Δήλωση: Είμαι υποκείμενος στον ΦΠΑ κατασκευαστής ακινήτου προς πώληση και υποβάλλω το έντυπο μετά την αποπεράτωση της οικοδομής και την καταχώρηση του συνολικού και οριστικού κόστους αυτής στο βιβλίο «κοστολογίου οικοδομής» και εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ημερομηνία καταχώρησης της τελευταίας εγγραφής στο βιβλίο αυτό.

ΦΠΑ305 - Ειδικό έντυπο απεικόνισης προϋπολογιστικού κόστους οικοδομής
Προστέθηκε 08/11/2022 12:07:36

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Είμαι υποκείμενος στον ΦΠΑ κατασκευαστής ακινήτου προς πώληση και υποβάλλω το έντυπο μετά την ημερομηνία έκδοσης ή αναθεώρησης της οικοδομικής άδειας και σε κάθε περίπτωση, πριν από την πρώτη παράδοση ή αυτοπαράδοση ιδιοκτησίας, για τα ακίνητα που θα αποτελέσουν αντικείμενο επιβολής του ΦΠΑ.

ΦΠΑ304 - Δήλωση-Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ
Προστέθηκε 08/11/2022 12:05:32

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση: Είμαι φυσικό πρόσωπο αγρότης εγγεγραμμένος στο ειδικό καθεστώς του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ και επιθυμώ να υποβάλω αίτηση επιστροφής

ΦΠΑ302 - Αίτηση διαγραφής/επιστροφής λόγω υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ
Προστέθηκε 08/11/2022 12:00:24

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση: Έχω υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ και λόγω εσφαλμένου προσδιορισμού του χρεωστικού ποσού, με τροποποιητική δήλωση επιθυμώ την διαγραφή /επιστροφή της αχρεώστητης οφειλής

ΦΠΑ301 - Αίτηση επιστροφής ΦΠΑ ή ανάκλησής της
Προστέθηκε 08/11/2022 11:57:04

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση: Θέλω να υποβάλλω αίτημα επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ για φορολογική περίοδο μέχρι 28/02/2018 Θέλω να υποβάλλω ανάκληση αιτήματος επιστροφής ΦΠΑ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ