Ειδικό βιβλίο - Μητρώο (ΠΟΛ. 1167/2015)
Προστέθηκε 24/08/2015 15:44:19

Δήλωση ΦΠΑ 050-ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS
Προστέθηκε 18/03/2015 17:35:04

Δήλωση ΦΠΑ 050-ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ΠΟΛ. 1198/25-8-2014)
Προστέθηκε 09/09/2014 14:31:28

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ΠΟΛ. 1198/25-8-2014)

Φ6: Δήλωση αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος
Προστέθηκε 16/04/2014 18:07:25

Φ6: Δήλωση αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΠΟΛ. 1096/8-4-2014

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ