Ειδικό βιβλίο - Μητρώο (ΠΟΛ. 1167/2015)
Προστέθηκε 24/08/2015 15:44:19

Δήλωση ΦΠΑ 050-ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS
Προστέθηκε 18/03/2015 17:35:04

Δήλωση ΦΠΑ 050-ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ΠΟΛ. 1198/25-8-2014)
Προστέθηκε 09/09/2014 14:31:28

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ΠΟΛ. 1198/25-8-2014)

Φ6: Δήλωση αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος
Προστέθηκε 16/04/2014 18:07:25

Φ6: Δήλωση αίτηση και αναλυτική κατάσταση δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος. ΠΟΛ. 1096/8-4-2014

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.
Προστέθηκε 07/03/2014 11:07:22

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού Φ.Π.Α.

Άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και αντιστροφής της υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας
Προστέθηκε 14/06/2013 13:57:57

Άδεια αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και αντιστροφής της υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας

Αίτηση για χορήγηση άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και αντιστροφής της υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας
Προστέθηκε 14/06/2013 13:56:33

Αίτηση για χορήγηση άδειας αναστολής καταβολής του Φ.Π.Α. κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και αντιστροφής της υποχρέωσης στην παράδοση αγαθών στο εσωτερικό της χώρας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ