Βιβλίο καταχώρησης ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. - Βιβλίο μεταγραφής ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για μεταβίβαση ακινήτου - Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1053/2006
Προστέθηκε 12/07/2011 02:29:24

Βιβλίο καταχώρησης ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. - Βιβλίο μεταγραφής ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για μεταβίβαση ακινήτου - Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1053/2006

Υπόδειγμα δηλώσεων - καταστάσεων για υπόχρεους που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό
Προστέθηκε 12/07/2011 00:41:22

Υπόδειγμα δηλώσεων - καταστάσεων για υπόχρεους που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Βιβλίο αιτήσεων αποφάσεων επιστροφής Φ.Π.Α. - Υπόδειγμα 4
Προστέθηκε 07/05/2011 16:11:10

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Βιβλίο αιτήσεων αποφάσεων επιστροφής Φ.Π.Α. - Υπόδειγμα 4

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Ατομικό φύλλο έκπτωσης - Υπόδειγμα 3
Προστέθηκε 07/05/2011 16:10:24

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Ατομικό φύλλο έκπτωσης - Υπόδειγμα 3

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Απόφαση έγκρισης επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου - Υπόδειγμα 2
Προστέθηκε 07/05/2011 16:09:23

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Υπόδειγμα 2

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Υπολογισμός του δικαιούμενου ποσού - Περ. α', β' και δ' του άρθρου 1
Προστέθηκε 07/05/2011 16:08:32

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Περ. α', β' και δ' του άρθρου 1

Ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου Φ.Π.Α. Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1098/2011
Προστέθηκε 04/05/2011 16:45:02

Ειδικό σημείωμα αυτοελέγχου Φ.Π.Α.

Εντυπο Φ1 009 - ΦΠΑ - Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.
Προστέθηκε 28/09/2010 01:06:24

Εντυπο Φ1 009 - ΦΠΑ - Εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ