Φ6 - Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών
Προστέθηκε 13/07/2011 13:58:57

Φ6 - Αίτηση και Αναλυτική Κατάσταση Δικαιολογητικών" (010 Α - Φ.Π.Α., έκδοση 2007)

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Απαλλαγής Σκάφους με επαγγελματικό προορισμό - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 366/1987 - Α.Υ.Ο. 1084478/5955/685/0014/14.9.2005
Προστέθηκε 12/07/2011 11:16:45

Υπόδειγμα Βεβαίωσης Απαλλαγής Σκάφους με επαγγελματικό προορισμό - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 366/1987 - Α.Υ.Ο. 1084478/5955/685/0014/14.9.2005

Ειδική ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση για τις απαλλασσόμενες συναλλαγές - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993
Προστέθηκε 12/07/2011 03:12:55

Ειδική ετήσια συγκεντρωτική κατάσταση για τις απαλλασσόμενες συναλλαγές - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993

Καρτέλα ενδιαφερόμενου απαλλαγής Φ.Π.Α. - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993
Προστέθηκε 12/07/2011 03:11:28

Καρτέλα ενδιαφερόμενου απαλλαγής Φ.Π.Α. - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993

Μητρώο ενδιαφερομένων απαλλαγής Φ.Π.Α. - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993
Προστέθηκε 12/07/2011 03:06:24

Μητρώο ενδιαφερομένων απαλλαγής Φ.Π.Α. - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993

"Ειδικό Διπλότυπο Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α." - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993
Προστέθηκε 12/07/2011 03:05:28

"Ειδικό Διπλότυπο Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α." - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993

Αίτηση θεώρησης Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α." - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993
Προστέθηκε 12/07/2011 03:04:45

Αίτηση θεώρησης "Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α." - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1262/1993

Βιβλίο καταχώρησης ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. - Βιβλίο μεταγραφής ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για μεταβίβαση ακινήτου - Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1053/2006
Προστέθηκε 12/07/2011 02:29:24

Βιβλίο καταχώρησης ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. - Βιβλίο μεταγραφής ειδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για μεταβίβαση ακινήτου - Δήλωση μεταβίβασης ακινήτου - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1053/2006

Υπόδειγμα δηλώσεων - καταστάσεων για υπόχρεους που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό
Προστέθηκε 12/07/2011 00:41:22

Υπόδειγμα δηλώσεων - καταστάσεων για υπόχρεους που διενεργούν συναλλαγές σε επενδυτικό χρυσό

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Βιβλίο αιτήσεων αποφάσεων επιστροφής Φ.Π.Α. - Υπόδειγμα 4
Προστέθηκε 07/05/2011 16:11:10

Αίτηση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου (Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1073/2004) - Βιβλίο αιτήσεων αποφάσεων επιστροφής Φ.Π.Α. - Υπόδειγμα 4

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ