Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. - Έκδοση 2012
Προστέθηκε 12/03/2012 14:23:15

Εκκαθαριστική Δήλωση Φ.Π.Α. - Έκδοση 2012

Πιστοποιητικό απαλλαγής από το Φ.Π.Α. και/ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης
Προστέθηκε 13/01/2012 13:37:45

Πιστοποιητικό απαλλαγής από το Φ.Π.Α. και/ή τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1268/2011

Μητρώο ενδιαφερομένων απαλλαγής Φ.Π.Α. - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1206/2002
Προστέθηκε 26/08/2011 13:11:49

Μητρώο ενδιαφερομένων απαλλαγής Φ.Π.Α. - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1206/2002

Θεώρηση ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής Φ.Π.Α. - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1206/2002
Προστέθηκε 26/08/2011 13:10:49

Θεώρηση ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλλαγής Φ.Π.Α. - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1206/2002

Ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής από το Φ.Π.Α. - Α.Υ.Ο. 1206/2002
Προστέθηκε 26/08/2011 13:09:34

Ειδικό διπλότυπο δελτίο απαλλαγής από το Φ.Π.Α.

Έντυπο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2011 (2) Φ2 TAXIS) - ΠΟΛ. 1149/2011
Προστέθηκε 23/08/2011 18:12:11

Έντυπο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2011 (2) Φ2 TAXIS) - ΠΟΛ. 1149/2011

Έντυπο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2011 Φ2 TAXIS)
Προστέθηκε 23/08/2011 18:02:12

Έντυπο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2011 Φ2 TAXIS)

Αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. από υποκείμενο στο φόρο μη εγκατεστημένο στην Ελλάδα - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1390-2001
Προστέθηκε 15/07/2011 18:30:45

Αίτηση επιστροφής Φ.Π.Α. από υποκείμενο στο φόρο μη εγκατεστημένο στην Ελλάδα - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1390-2001

Βεβαίωση καινούργιου μεταφορικού μέσου
Προστέθηκε 14/07/2011 22:09:23

Βεβαίωση καινούργιου μεταφορικού μέσου

Δήλωση καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου
Προστέθηκε 14/07/2011 22:08:17

Δήλωση καινούργιου θαλάσσιου μεταφορικού μέσου

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ