Δήλωση ΦΠΑ 050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS (ΠΟΛ. 1182/2015)
Προστέθηκε 26/08/2015 12:20:20

Δήλωση ΦΠΑ 050 - ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2015, Φ2 TAXIS (ΠΟΛ. 1182/2015)

Δήλωση ΦΠΑ 050-ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS
Προστέθηκε 18/03/2015 17:35:04

Δήλωση ΦΠΑ 050-ΦΠΑ ΕΚΔΟΣΗ 2014, Φ2 TAXIS

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ΠΟΛ. 1198/25-8-2014)
Προστέθηκε 09/09/2014 14:31:28

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ΠΟΛ. 1198/25-8-2014)

Έντυπο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2011 (2) Φ2 TAXIS) - ΠΟΛ. 1149/2011
Προστέθηκε 23/08/2011 18:12:11

Έντυπο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2011 (2) Φ2 TAXIS) - ΠΟΛ. 1149/2011

Έντυπο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2011 Φ2 TAXIS)
Προστέθηκε 23/08/2011 18:02:12

Έντυπο περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (έντυπο 050-Φ.Π.Α. ΕΚΔΟΣΗ 2011 Φ2 TAXIS)

Εντυπο Φ2 050-ΦΠΑ - Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α.(Για υποκείμενους με Β' ή Γ΄κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)
Προστέθηκε 28/09/2010 01:03:28

Εντυπο Φ2 050-ΦΠΑ - Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Β 'ή Γ΄ κατηγορίας βιβλία ΚΒΣ)

Εντυπο Φ3 051 - ΦΠΑ - Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ
Προστέθηκε 28/09/2010 01:02:21

Περιοδική δήλωση Φ.Π.Α. (Για υποκείμενους με Α' κατηγορίας Βιβλία ΚΒΣ)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ