Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση:

Έχω υποβάλει αρχική ή τροποποιητική δήλωση ΦΠΑ και λόγω εσφαλμένου προσδιορισμού του χρεωστικού ποσού, με τροποποιητική δήλωση επιθυμώ την διαγραφή /επιστροφή της αχρεώστητης οφειλής

Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ