Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους
Προστέθηκε 08/11/2022 12:38:33

Σε ποιες περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Τροποποιητική δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΟΥ χειρόγραφα

Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής
Προστέθηκε 08/11/2022 12:36:41

Σε ποιες περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Τροποποιητική δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΟΥ χειρόγραφα

Δ605 - Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση
Προστέθηκε 08/11/2022 12:32:55

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ