Δήλωση απόδοσης ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και εισφοράς δακοκτονίας
Προστέθηκε 23/02/2012 16:57:34

Δήλωση απόδοσης ειδικής εισφοράς υπέρ ΕΛ.Γ.Α. και εισφοράς δακοκτονίας

Δήλωση απόδοσης διαφοράς φορολογικών επιβαρύνσεων πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης
Προστέθηκε 13/02/2012 13:40:35

Δήλωση απόδοσης διαφοράς φορολογικών επιβαρύνσεων πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης

Δήλωση απόδοσης συμμετοχής ελληνικού δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου
Προστέθηκε 16/12/2011 14:04:00

Δήλωση απόδοσης συμμετοχής ελληνικού δημοσίου στα μικτά κέρδη στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου

Πρακτικό Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς - Φόρος Ασφαλίστρων - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1125/2006
Προστέθηκε 30/08/2011 14:39:09

Πρακτικό Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς - Φόρος Ασφαλίστρων - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ 1125/2006

Πράξη προσδιορισμού φόρου ασφαλίστρων (Άρθρο 29 Ν. 3492/2006) Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1125-2006
Προστέθηκε 30/08/2011 14:37:04

Πράξη προσδιορισμού φόρου ασφαλίστρων (Άρθρο 29 Ν. 3492/2006) Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1125-2006

Δήλωση απόδοσης φόρου ασφαλίστρων (Άρθρο 29 Ν. 3492/2006) Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1125-2006
Προστέθηκε 30/08/2011 14:36:02

Δήλωση απόδοσης φόρου ασφαλίστρων (Άρθρο 29 Ν. 3492/2006) Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1125-2006

Δήλωση απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του ειδικού φόρου κινηματογράφων - ΠΟΛ. 1019/2004
Προστέθηκε 24/08/2011 14:32:12

Δήλωση απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του ειδικού φόρου κινηματογράφων - ΠΟΛ. 1019/2004

Δήλωση απόδοσης - Πράξη Προσδιορισμού της εισφοράς επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων, Πρακτικό Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς
Προστέθηκε 01/08/2011 03:25:59

Δήλωση απόδοσης - Πράξη Προσδιορισμού της εισφοράς επί των εισιτηρίων των δημοσίων θεαμάτων, Πρακτικό Διοικητικής Επίλυσης της Διαφοράς

Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας (Ν. 3833/2010, Άρθρο 17)
Προστέθηκε 21/05/2011 13:59:52

Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας (Ν. 3833/2010, Άρθρο 17)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ