Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Δ600 - Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
Προστέθηκε 08/11/2022 12:19:45

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση (άρθρο 17 ν. 1676/1986): Εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών Συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού Οποιαδήποτε άλλη εταιρία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφ` όσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός Υποκατάστημα ξένης εταιρείας

Εντυπο Δ457 - Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων
Προστέθηκε 28/09/2010 01:10:57

Εντυπο Δ457 - Δήλωση καταβολής φόρου στη συγκέντρωση κεφαλαίων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ