Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση (άρθρο 17 ν. 1676/1986):

  • Εμπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευματιών
  • Συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθμού
  • Οποιαδήποτε άλλη εταιρία, νομικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή κοινωνία, εφ` όσον ο σκοπός που επιδιώκουν τα πρόσωπα αυτά είναι κερδοσκοπικός
  • Υποκατάστημα ξένης εταιρείας
Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ