Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση:

  • Αφορά ενδοκοινοτική απόκτηση ή εγχωρίως παραγόμενα είδη πολυτελείας 
  • Στους παραγωγούς των εγχωρίως παραγόμενων ειδών πολυτελείας 
  • Στα πρόσωπα που πραγματοποιούν την  ενδοκοινοτική απόκτηση ειδών πολυτελείας, για  τα προερχόμενα από τα λοιπά κράτη -μέλη της Ε.Ε. 
  • Τα ως άνω πρόσωπα να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία
Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ