Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση:

  • Φυσικό πρόσωπο και θέλω να λάβω επανεκτύπωση βεβαίωσης Μητρώου ή να ενταχθώ στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή να υποβάλλω οποιοδήποτε άλλο αίτημα
  • Μη Φυσικό πρόσωπο (νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) και θέλω να λάβω επανεκτύπωση βεβαίωσης Μητρώου ή να υποβάλλω οποιοδήποτε άλλο αίτημα
Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ