Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση:

  • Φυσικό πρόσωπο και θέλω να κάνω έναρξη ή μεταβολή
  • Μη Φυσικό πρόσωπο (νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) και θέλω να κάνω έναρξη ή μεταβολή
  • Υπό ίδρυση επιχείρηση και θέλω να κάνω έναρξη ή μεταβολή ή διακοπή
  • Φυσικό ή Μη Φυσικό πρόσωπο και θέλω να κάνω διακοπή
Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ