Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Δ213 - Δήλωση απενεργοποίησης ΑΦΜ
Προστέθηκε 08/11/2022 11:52:46

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Φυσικό Πρόσωπο και έχω παραπάνω από έναν ΑΦΜ.

Α110 - Αίτηση Μητρώου
Προστέθηκε 08/11/2022 11:38:29

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση: Φυσικό πρόσωπο και θέλω να λάβω επανεκτύπωση βεβαίωσης Μητρώου ή να ενταχθώ στο ειδικό καθεστώς αγροτών ή να υποβάλλω οποιοδήποτε άλλο αίτημα Μη Φυσικό πρόσωπο (νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα) και θέλω να λάβω επανεκτύπωση βεβαίωσης Μητρώου ή να υποβάλλω οποιοδήποτε άλλο αίτημα

Ειδοποίηση πληρωμής φόρου 2021
Προστέθηκε 31/03/2022 11:20:22

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ