ΠΟΛ. 1250/2014: Υπόδειγμα 1 - Αναστολή Πληρωμής ΕΝΦΙΑ
Προστέθηκε 22/12/2014 11:21:10

ΠΟΛ. 1250/2014: Υπόδειγμα 1 - Αναστολή Πληρωμής ΕΝΦΙΑ

Εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2015
Προστέθηκε 21/11/2014 12:57:57

Εισηγητική έκθεση του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2015

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων.
Προστέθηκε 24/10/2014 10:51:52

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων.

Απόφαση ανάκλησης χορηγηθείσας μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1232/2014)
Προστέθηκε 23/10/2014 10:53:16

Απόφαση ανάκλησης χορηγηθείσας μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1232/2014)

Απόφαση μείωσης από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1231/2014)
Προστέθηκε 23/10/2014 10:49:21

Απόφαση μείωσης από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1231/2014)

Αίτηση μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1231/2014)
Προστέθηκε 23/10/2014 10:47:51

Αίτηση μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1231/2014)

Απόφαση ανάκλησης μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1231/2014)
Προστέθηκε 23/10/2014 10:47:07

Απόφαση ανάκλησης μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1231/2014)

Απόφαση μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Προϊστάμενος ΔΟΥ) (ΠΟΛ. 1231/2014)
Προστέθηκε 23/10/2014 10:46:05

Απόφαση μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (Προϊστάμενος ΔΟΥ) (ΠΟΛ. 1231/2014)

Απόφαση μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΓΓΔΕ) (ΠΟΛ. 1231/2014)
Προστέθηκε 23/10/2014 10:44:18

Απόφαση μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1231/2014)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ