Απόφαση μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΓΓΔΕ) (ΠΟΛ. 1231/2014)
Προστέθηκε 23/10/2014 10:44:18

Απόφαση μείωσης επί του ΕΝ.Φ.Ι.Α. (ΠΟΛ. 1231/2014)

Ενδοομιλικές συναλλαγές: Αίτηση προκαταρκτικής διαβούλευσης
Προστέθηκε 17/10/2014 10:07:46

Ενδοομιλικές συναλλαγές: Αίτηση προκαταρκτικής διαβούλευσης

Ενδοομιλικές συναλλαγές: Αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης
Προστέθηκε 17/10/2014 10:07:01

Ενδοομιλικές συναλλαγές: Αίτηση προέγκρισης μεθοδολογίας ενδοομιλικής τιμολόγησης

Δήλωση Εν.Φ.Ι.Α. - Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου. ΠΟΛ. 1209/2014
Προστέθηκε 22/09/2014 21:40:24

Δήλωση Εν.Φ.Ι.Α. - Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου. ΠΟΛ. 1209/2014

Έντυπο Ε9. ΠΟΛ. 1200/3-9-2014
Προστέθηκε 18/09/2014 12:56:52

Έντυπο Ε9. ΠΟΛ. 1200/3-9-2014

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ΠΟΛ. 1198/25-8-2014)
Προστέθηκε 09/09/2014 14:31:28

Περιοδική Δήλωση Φ.Π.Α. (ΠΟΛ. 1198/25-8-2014)

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014
Προστέθηκε 31/07/2014 00:53:08

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2014

Αναφορά Ν. 3691/2008
Προστέθηκε 17/07/2014 15:43:31

Διαπίστωση αδικημάτων του Ν. 3691/2008

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)
Προστέθηκε 30/05/2014 11:14:27

Πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος (Οικ. έτος 2014) (ΠΟΛ. 1146/29-5-2014)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ