Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
ΦΠΑ300 ΣΚ - Συμπληρωματική κατάσταση αδιάθετων ακινήτων
Προστέθηκε 06/03/2023 14:13:20

Δεν υποβάλλεται αυτοτελώς - συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο πίνακας 4 «Κατάσταση αδιάθετων ακινήτων» του εντύπου ΦΠΑ 300 δεν είναι επαρκής.

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 ν. 1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 ν. 2690/1999 - Έντυπο Α21)
Προστέθηκε 06/03/2023 13:14:23

Χορήγηση του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων ή / και του ειδικού επιδόματος σε τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες

Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους
Προστέθηκε 08/11/2022 12:38:33

Σε ποιες περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Τροποποιητική δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΟΥ χειρόγραφα

Δήλωση απόδοσης φόρου διαμονής
Προστέθηκε 08/11/2022 12:36:41

Σε ποιες περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Τροποποιητική δήλωση που υποβάλλεται στη ΔΟΥ χειρόγραφα

Δ605 - Δήλωση απόδοσης τέλους στη συνδρομητική τηλεόραση
Προστέθηκε 08/11/2022 12:32:55

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών συνδρομητικής τηλεόρασης

Δ604 - Δήλωση απόδοσης τέλους συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας
Προστέθηκε 08/11/2022 12:30:23

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Eπιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας

Δ603 - Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων
Προστέθηκε 08/11/2022 12:27:42

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης

Δ602 - Δήλωση απόδοσης ειδικού φόρου πολυτελείας
Προστέθηκε 08/11/2022 12:26:19

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η δήλωση: Αφορά ενδοκοινοτική απόκτηση ή εγχωρίως παραγόμενα είδη πολυτελείας Στους παραγωγούς των εγχωρίως παραγόμενων ειδών πολυτελείας Στα πρόσωπα που πραγματοποιούν την ενδοκοινοτική απόκτηση ειδών πολυτελείας, για τα προερχόμενα από τα λοιπά κράτη -μέλη της Ε.Ε. Τα ως άνω πρόσωπα να τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ