Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση:

Είμαι υποκείμενος στο φόρο και επιθυμώ να αγοράζω από το εσωτερικό της χώρας ή να εισάγω αγαθά, με απαλλαγή από το ΦΠΑ, διότι αυτά προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για την πραγματοποίηση εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων (βλ. άρθρο 24 παρ. 1 περ. α και άρθρο 28 παρ. 1 περ. α και γ του ν.2859/2000, αντίστοιχα) καθώς και να λαμβάνω υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές

 

Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ