Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση:

  • Νομικό πρόσωπο το οποίο αποδεδειγμένα επιδιώκει στην Ελλάδα σκοπούς κοινωφελείς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς, εκπαιδευτικούς
  • Ναυτιλιακή επιχείρηση του α.ν. 89/1967, όπως ισχύει
  • Πλοιοκτήτρια εταιρεία εμπορικού πλοίου
  • Νομικό πρόσωπο που εκμισθώνει ακίνητο σε ναυτιλιακή επιχείρηση του α.ν. 89/1967 όπως ισχύει ή σε πλοιοκτήτρια εταιρεία εμπορικού πλοίου
  • Εταιρεία, όπου το σύνολο των ονομαστικών μετοχών, μεριδίων ή μερίδων ανήκουν σε Ίδρυμα ημεδαπό ή αλλοδαπό
Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ