Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015
Προστέθηκε 04/05/2015 23:51:11

Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων έτους 2015

Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων (Για ακίνητα που υπάρχουν την 1.1.2014)
Προστέθηκε 29/05/2014 17:35:56

Δήλωση ειδικού φόρου επί των ακινήτων (Για ακίνητα που υπάρχουν την 1.1.2014)

Ειδικός Φόρος επί Ακινήτων έτους 2012
Προστέθηκε 11/05/2012 10:22:08

Ειδικός Φόρος επί Ακινήτων έτους 2012

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων - 2011
Προστέθηκε 03/08/2011 09:06:28

Δήλωση Ειδικού Φόρου επί των Ακινήτων - 2011

Δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων - 2010
Προστέθηκε 05/07/2011 20:38:18

Δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων - 2010

Δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων - 2009
Προστέθηκε 05/07/2011 20:36:47

Δήλωση ειδικού φόρου επί ακινήτων - 2009

Γνωστοποίηση μη χορήγησης απαλλαγής παρ. 6 άρθρου 15 του ν. 3091/2002
Προστέθηκε 21/06/2011 15:14:51

Γνωστοποίηση μη χορήγησης απαλλαγής παρ. 6 άρθρου 15 του ν. 3091/2002

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ