Αίτηση διαγραφής ΕΕΤΑ
Προστέθηκε 27/03/2014 13:24:54

Αίτηση διαγραφής ΕΕΤΑ. ΠΟΛ. 1080/2014

Απόφαση διαγραφής αρχικής βεβαίωσης ΕΕΤΑ που υπολογίστηκε εσφαλμένα από υπαιτιότητα του Δήμου
Προστέθηκε 27/03/2014 13:11:08

Απόφαση διαγραφής αρχικής βεβαίωσης ΕΕΤΑ που υπολογίστηκε εσφαλμένα από υπαιτιότητα του Δήμου. ΠΟΛ. 1080/2014

Αίτηση νέου υπολογισμού του ΕΕΤΑ
Προστέθηκε 27/03/2014 12:59:59

Αίτηση νέου υπολογισμού του ΕΕΤΑ (ΠΟΛ. 1080/2014)

Ε.Ε.Τ.Α.: Απόφαση απαλλαγής
Προστέθηκε 15/05/2013 01:41:17

Αίτηση καταβολής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
Προστέθηκε 07/03/2012 15:10:02

Αίτηση καταβολής Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Βεβαίωση για αλλαγή παρόχου
Προστέθηκε 07/03/2012 15:09:20

Βεβαίωση για αλλαγή παρόχου

Βεβαίωση καταβολής ή απαλλαγής από την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
Προστέθηκε 07/03/2012 15:08:36

Βεβαίωση καταβολής ή απαλλαγής από την καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.

Απόφαση υπολογισμού του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. με μειωμένο συντελεστή
Προστέθηκε 07/03/2012 15:07:49

Απόφαση υπολογισμού του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. με μειωμένο συντελεστή

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ