Έντυπο προσδιορισμού αξίας περιουσιακού δικαιώματος Φ.Α.Π.
Προστέθηκε 17/01/2013 16:10:28

Έντυπο προσδιορισμού αξίας περιουσιακού δικαιώματος Φ.Α.Π. Α.Υ.Ο. 1225/24-12-2012 ΠΟΛ

Νέος υπολογισμός αξίας ακινήτων
Προστέθηκε 17/01/2013 16:09:03

Νέος υπολογισμός αξίας ακινήτων A.Y.O. 1225/24-12-2012 ΠΟΛ

Χορήγηση απαλλαγής ακινήτου/ων από το Φ.Α.Π. έτους 2010
Προστέθηκε 17/01/2013 16:07:21

Χορήγηση απαλλαγής ακινήτου/ων από το Φ.Α.Π. έτους 2010 Α.Υ.Ο. 1225/24-12-2012 ΠΟΛ

Εκκαθαριστικό Φ.Α.Π. Φυσικών Προσώπων 2010
Προστέθηκε 11/05/2012 10:27:33

Εκκαθαριστικό Φ.Α.Π. Φυσικών Προσώπων 2010

Εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης Φ.Μ.Α.Π. (ΠΟΛ. 1077/10-6-2009)
Προστέθηκε 10/06/2009 00:00:00

Εκκαθαριστικό σημείωμα περαίωσης Φ.Μ.Α.Π.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ