Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων.
Προστέθηκε 24/10/2014 10:51:52

Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής, προίκας και μεταβίβασης ακινήτων.

Κ1 - Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς
Προστέθηκε 01/08/2011 22:03:33

Κ1 - Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς

Κ1 - Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1302/1996
Προστέθηκε 01/08/2011 21:09:28

Κ1 - Δήλωση Φόρου Κληρονομιάς

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ