Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού - Πιστοποιητικό άρθρου 48 του Ν. 3842/2010
Προστέθηκε 23/01/2012 17:26:28

Αίτηση χορήγησης πιστοποιητικού - Πιστοποιητικό άρθρου 48 του Ν. 3842/2010

Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων - Μικτό Σύστημα Προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων
Προστέθηκε 02/08/2011 01:37:52

Το παρόν έντυπο έπαψε να ισχύει από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ. 1053/2006 (1-1-2006).

Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων - Αντικειμενικό Σύστημα Προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων
Προστέθηκε 02/08/2011 01:36:43

Το παρόν έντυπο έπαψε να ισχύει από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ. 1053/2006 (1-1-2006).

Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1302/1996
Προστέθηκε 01/08/2011 21:05:12

Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων - Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1302/1996

Βιβλίο Μεταγραφής Δηλώσεων Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων
Προστέθηκε 01/08/2011 20:51:03

Βιβλίο Μεταγραφής Δηλώσεων Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων

Δήλωση Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων
Προστέθηκε 01/08/2011 20:47:14

Δήλωση Τέλους Συναλλαγής Ακινήτων

Βιβλίο Μεταγραφής Ειδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. - Μεταβίβαση Ακινήτων
Προστέθηκε 01/08/2011 19:07:03

Βιβλίο Μεταγραφής Ειδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. - Μεταβίβαση Ακινήτων

Βιβλίο Καταχώρησης Ειδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. - Μεταβίβαση Ακινήτων
Προστέθηκε 01/08/2011 19:06:07

Βιβλίο Καταχώρησης Ειδικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. - Μεταβίβαση Ακινήτων

Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου (Δήλωση Φ.Μ.Α. - Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.)
Προστέθηκε 01/08/2011 19:04:44

Δήλωση Μεταβίβασης Ακινήτου (Δήλωση Φ.Μ.Α. - Ειδική Δήλωση Φ.Π.Α.)

Κατάσταση ακινήτων του δικαιούχου της απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας, του συζύγου και των ανήλικων τέκνων αυτών
Προστέθηκε 24/06/2010 15:17:42

Κατάσταση ακινήτων του δικαιούχου της απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας, του συζύγου και των ανήλικων τέκνων αυτών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ