Δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων - Αντικειμενικό Σύστημα Προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων

Το παρόν έντυπο έπαψε να ισχύει από την έναρξη ισχύος της ΠΟΛ. 1053/2006 (1-1-2006). Αποθήκευση στον υπολογιστή μου
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ