Κατάσταση ακινήτων του δικαιούχου της απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας, του συζύγου και των ανήλικων τέκνων αυτών

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ