Έντυπο Κ1 - Κ9 Γενικές οδηγίες
Προστέθηκε 05/07/2011 20:30:35

Έντυπο Κ1 - Κ9 Γενικές οδηγίες

Έντυπο Κ9 - Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες των εντύπων Κ1-Κ8)
Προστέθηκε 05/07/2011 20:29:10

Έντυπο Κ9 - Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις κατηγορίες των εντύπων Κ1-Κ8)

Έντυπο Κ8 - Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Αθλητικές Εγκαταστάσεις)
Προστέθηκε 05/07/2011 20:27:33

Έντυπο Κ8 - Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Αθλητικές Εγκαταστάσεις)

Έντυπο Κ7 - Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Εκπαιδευτήρια)
Προστέθηκε 05/07/2011 20:26:53

Έντυπο Κ7 - Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Εκπαιδευτήρια)

Έντυπο Κ6 - Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Ξενοδοχεία και γενικά Τουριστικές Εγκαταστάσεις-Νοσηλευτήρια & Ευαγή Ιδρύματα)
Προστέθηκε 05/07/2011 20:26:20

Έντυπο Κ6 - Υπολογισμός Αξίας Κτισμάτων (Ξενοδοχεία και γενικά Τουριστικές Εγκαταστάσεις-Νοσηλευτήρια & Ευαγή Ιδρύματα)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ