Φ. 01.022: Αναλυτική κατάσταση γηπέδων - Φόρος Υπεραξίας Ν. 2065/1992 (Οικ. έτος 2013)
Προστέθηκε 12/02/2013 20:13:39

Φ. 01.022: Αναλυτική κατάσταση κτιρίων - Φόρος Υπεραξίας Ν. 2065/1992 (Οικ. έτος 2013)

Φ. 01.021: Αναλυτική κατάσταση κτιρίων - Φόρος Υπεραξίας Ν. 2065/1992 (Οικ. έτος 2013)
Προστέθηκε 12/02/2013 20:12:16

Φ. 01.020: Αναλυτική κατάσταση κτιρίων - Φόρος Υπεραξίας Ν. 2065/1992

Φ. 01.020: Δήλωση φόρου υπεραξίας Ν. 2065/1992 (Οικ. έτος 2013)
Προστέθηκε 12/02/2013 20:10:54

Φ. 01.020: Δήλωση φόρου υπεραξίας Ν. 2065/1992

Δήλωση φόρου υπεραξίας Ν. 2065/1992 - Φ 01.020, Φ.01.021, Φ.01.022
Προστέθηκε 21/05/2011 01:20:59

Δήλωση φόρου υπεραξίας Ν. 2065/1992 - Φ 01.020, Φ.01.021, Φ.01.022

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ