Εκσυγχρονίστε και αναβαθμίστε τη ψηφιακή υποδομή του λογιστικού σας γραφείου!

Μάθετε περισσότερα

Ο φορολογικός σας σύμβουλος! Αποκτήστε πρόσβαση στη γνώση από €8,33/ μήνα.

Μάθετε περισσότερα
Δ500 - Αίτηση/Δήλωση για τη χορήγηση απαλλαγής, έκπτωσης ή για την επανεκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ
Προστέθηκε 08/11/2022 12:13:33

Σε ποιες κατηγορίες/περιπτώσεις απευθύνεται αυτή η αίτηση - δήλωση:Φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που επιθυμεί Τη χορήγηση απαλλαγής για ακίνητό του, Τη χορήγηση έκπτωσης (50% ή 100%) στον ΕΝΦΙΑ Τον επανυπολογισμό του ΕΝΦΙΑ λόγω σφάλματος

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ