Απόφαση περι μη εφαρμογής του συντελεστή της περ. ε της παρ. 2 της εν. Β του άρθρου 4 του ν. 4223/2019 (Υπόδειγμα 5 - Α. 1272/2019)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ